Utforing av redningsstigen fra 100 til 500 mm:

Ved montering på vegger med pyntelister som bygger ut, forbi utstikkende vannbrett/magebelte, ornamenter eller når bordkledning/grunnmur ligger i ulike plan som krever minst 100 mm utforing, kan du benytte teleskopiske braketter i aluminium som hver dekker et festepar på stigen. Normalt benyttes en brakett pr. påbegynt meter stige. Dersom bredden på stigens festevinger er smalere enn bredden på braketten kan du dreie braketten slik at spissene på festeplatens hjørner blir stående oppover/ut til sidene. Derved passer avstanden mellom festehullene. Alternativt må du bore nye hull. Alle brakettyper er lagervare hos BoligTeknikk AS. Nærmere omtale finner du nedenunder.

For utforing inntil 800 mm, se nedenunder.

Se monteringsanvisning, punkt 21.

 

BILLIGSTE LØSNING OPP TIL 200 MM UTFORING:

Vinkelbraketter i aluminium for parvis innfesting, trinnløst justerbare fra 130 til 200 mm, inkludert 6 stk 6 mm Ø rustfrie skruer med låsemuttere. Først festes 2 brakettdeler til stigens sidevinger med hver sin skrue/låsemutter, deretter festes hver av disse brakettene med en skrue/låsemutter løst sammen med hver sin tilsvarende vinkelbrakett, men montert motsatt vei slik at glidesporene blir sammenfallende. Når riktig avstand mellom vegg og stige oppnås, låses hvert brakettpar mot hverandre i glidesporet ved hjelp av skrue/låsemutteren. Deretter bores et 6 mm Ø hull gjennom hvert brakettpar i et av brakettenes ytre hjørner, lengst fra skruen i glidesporet, hvor de siste skrue/låsemutterne skal monteres for å avstive brakettene.

Du kan bruke de samme skruene i veggfestene som du ville benyttet uten vinkelbrakettene. Du bør bruke en ekstra skrue i veggfestet til hver brakett ved å forbore ekstra hull.

 

 

 

Trinnløse teleskopiske utforingsbraketter i aluminium leveres i 3 utgaver:
uttrekkbar fra 100 til 150 mm

uttrekkbar fra 150 til 230 mm (se foto)
uttrekkbar fra 300 til 500 mm

Når riktig uttrekk er oppnådd bores et hull, gjennom ledehullet i ytre rør, for medfølgende 6 mm Ø rustfrie bolt/låsemutter.

 

 

Trinnløs teleskopisk A-brakett i aluminium, uttrekkbar fra 500 til 800 mm. Når riktig uttrekk er oppnådd bores et hull, gjennom ledehullet i ytre rør, for medfølgende 6 mm Ø rustfrie bolt/låsemutter.

Braketten kan monteres horisontalt eller vertikalt, for å oppta henholdsvis sidevridning eller vektbelastning. Dersom A-brakett benyttes i topp og/eller bunn av stigen bør disse være horisontalmontert. Benyttes flere enn 2 stk A-braketter må disse monteres vertikalt.

 

Tilleggsdel til A-brakett kan sammenmonteres med A-braketten for å gi den 4 ben og derved oppnå maksimal stabilitet. Se foto. Brakettdelene sammenkoples uten bruk av verktøy.

Se monteringsanvisning, punkt 21.
Utforing av redningsstigen mindre enn 100 mm, se avstandsstykker.

VIKTIG: Bruk alltid festeskruer/bolter som går minst 45 mm inn i selve veggen. Porøse vegger krever annen type innfesting!