Monteringsanvisning for Norgesstigen utfellbare brannredningsstiger med sidevinger

Først litt elementær informasjon: 

*   I motsetning til hva de fleste tror er korrosjon mellom stål og aluminium svært liten og blir i regelen ikke synlig på de første 50 år. Skruer som er overflatebehandlet med galvanisering beskytter i ennå lengre tid mot korrosjon. Skruer som i tillegg er forseglet med god* Rupert overflatebehandling og deretter overlakkering gir ingen korrosjon! (*De beste Rupert-behandlede skruer produseres i Nord-Europa.

*  Det som derimot er viktig er stålskruenes motstand mot egne rustangrep. Det bestemmer hvor lenge stigen er trygg å gå i før rusten gjør skruene for svake. Nedenunder gir vi en levetid-indikator rundt forskjeller på levetiden for ulike stålskruer, men den kan avvike en del, alt etter lokale klimaforhold. Levetid-indikatoren er først og fremst ment som en sammenlikning mellom skruetypene.

*   Ved montering på relativt plan trevegg anbefales helgjengede skruer 6 x 60 mm med 6-kant hode som gir godt grep på skruen under monteringen.

*   Du kan naturligvis benytte delgjenget skrue når ugjenget skruedel blir liggende i utforinger/avstandsstykker.

*   Før skruer festes i treverk anbefales forboring med et bor lik tykkelsen på skruekjernen. Benytt skyvelær for kontroll av tykkelsen! Boret MÅ IKKE være tykkere enn skruekjernen! Forboring i treverk er unødvendig ved bruk av skruer som har borspiss eller Fibercut.

1. valget:
ZinkRupert Silver long-life stålskrue er en nyutviklet og hypermoderne kvalitetsskrue som har større mekanisk styrke og lengre levetid enn A2 rustfri. Produseres i Scandinavia.
Skruen leveres i 6 x 60 mm med Fibercut som overflødiggjør forboring i treverk.
Skruen har heldekt Zink antirustoverflate, deretter får den en superhard keramisk Rupert-overflate og til slutt en lys grå lakkforsegling, lik fargen på Norgesstigen.
Mekanisk styrke: Meget bra.
Levetid-indikator: 60 år.
DENNE SKRUEN FÅR DU KUN KJØPT GJENNOM BOLIGTEKNIKK AS.

2. valget:
A2 rustfri stålskrue var tidligere det beste valget i kombinasjon middels styrke og meget lang levetid. Skruen er som regel umagnetisk, men dette er uten praktisk betydning.
Skruen leveres i mange lengder. På grunn av den rustfrie herdingen blir stålet noe bløtere enn andre stålskruer. Anbefales derfor ikke med A2 rustfri borspiss. Isteden anbefales forboring.
Mekanisk styrke: Middels bra.
Levetid-indikator: 50 år.

3. valget:
Galvanisert stålskrue er en tradisjonell skrue med sin gode antirustbehandling.
Skruen leveres med og uten Fibercut i mange lengder.
Mekanisk styrke: Meget bra.
Levetid-indikator: 20 år.

4. valget:
El. forsinket, oftest benevnt ELZ stålskrue er også en tradisjonell skrue med sin antirustbehandling.
Skruen leveres i mange lengder, med og uten borspiss.
Mekanisk styrke: Meget bra.
Levetid-indikator: 20 år.

5. valget:
A4 syrefast stålskrue benyttes kun under ekstreme forhold, for eksempel under vann, i kjemikalier, o.l. Skruen er som regel umagnetisk, men dette er uten praktisk betydning.
Skruen leveres i mange lengder. På grunn av herdingen blir stålet noe sprøere enn andre stålskruer.
Mekanisk styrke: Under middels.
Levetid-indikator: 50 år.


*    Påse at brannredningsstigen ikke passerer over vinduer i underliggende etasje/r !

*    Be om BoligTeknikk AS prisliste for tilbehør med anbefalt festemateriell.Den nye 6. generasjon-utgaven av stigen har en forventet levetid på mer enn 50 år.

Stigen leveres i standardlengder på 2,1 m, 3,9 m og 4,8 m. Alle lengdene er forberedt for skjøting om hverandre: Uten tilkapping eller boring skjøter du enkelt ved hjelp av skjøtesett. Stigevanger og trinn er sammensatt med 6 mm Ø skruer og låsemuttere i rustfri A2 stålkvalitet.

Montasjen av stigen krever en skrudrill og 8 eller 10 mm 6-kant bits, helst med magnetholder, eller gripeklo for umagnetiske rustfrie skruer. På plan trevegg benyttes normalt 6 x 60 mm skruer med 6-kant hode, parvist fordelt på høyre/venstre sidevinge. NB! Sjekk skruelengden slik at den ikke punkterer kuldesperre i veggen. Det skal være minst 2 gode veggfester for hver påbegynt meter stige. Skrudrillen innstilles på laveste hastighet og kraftigste slurreposisjon for skruer. Skruen trekkes til inntil drillen blir stående å slurre. Dersom holdet i veggen er for dårlig vil skruen fortsette å gå rundt. Fjern skruen eller la den sitte til pynt i hullet sitt. Sett inn en erstatningsskrue som sitter godt et annet sted i nærheten.

Vår nyeste utgave av den utfellbare stigen har en vinge på hver side av bakre vangedel. Ved feste til trevegg bores 6,5 mm Ø hull. Du bestemmer selv hvor hull og skruer skal plasseres. Benyttes skruer med selvborende spiss er det unødvendig med forboringer i stigevingene. Det er viktig at øvre og nedre festepar står nær stigens ender og at avstanden mellom det øvre og nest øvre veggfestepar er relativt nærmere hverandre enn avstanden mellom de øvrige veggfestepar. Årsaken er naturlig: Det er viktigst å sikre at toppen på stigen er godt festet! Mer om brakettene finner du nedenunder; Montering av den utfellbare redningsstigen.

1 Ved brann bør rømning skje korteste vei ned til bakkeplan. Ofte oppstår brann når en sover. Korteste vei fra et soveværelse til bakkeplan er ut gjennom vinduet og ned ved hjelp av en redningsstige. Det er derfor viktig å kontrollere at vindusåpningen er stor nok til rømning for voksne personer og hvilken vei hengslingen bringer vinduet.
2 Den ideelle stigelengde for innslått stige måles 50 - 60 cm fra bakken opp til overkant av vinduet, eller til 190 cm over verandagulv, i øvre etasje. Stigen kan være litt kortere, men husk at første trinn, når det felles ut, i praksis kommer ca. 49 cm lavere enn toppen av innfelt stige. For bekvem utstigning bør øvre utfelte trinn ikke komme lavere enn hakehøyde når en sitter i vindusåpningen eller på verandarekkverket.
3 Minstehøyde for innslått stige måles 50 – 60 cm fra bakken opp til vinduskarmen eller til toppen av rekkverket i øvre etasje. Vi anbefaler bruk av ”ideell stigelengde”.
4 Utstigning fra vinduer:
Stigen festes normalt på siden og tett inntil vinduet. Plassering lenger enn 15 cm til side for vindusåpningen krever bruk at utstigningstrinn. For personer som skriver med høyre hånd vil det være naturlig å sette opp brannredningsstigen på venstre side av vinduet, sett utenfra. I så fall kommer du til å trekke ut utløsersplinten og gripe tak i stigen med venstre hånd, mens du holder deg i ett innvendig håndtak med høyre hånd (Se pkt. 9). Men husk at det for mange kan være like naturlig å plassere stigen på høyre side, sett utenfra. Vinduer med sidehengsling kan avgjøre spørsmålet. Se pkt. 11.
5 Utstigning fra verandaer:
Utstigning fra veranda krever normalt at redningsstigen monteres 60 cm (minst 50 cm) fra verandarekkverket slik at det blir plass til kroppen under nedstigningen. Stigen må ikke monteres med mindre klaring enn 10 cm mellom stige og veranda av hensyn til friplass for føttene. Dersom stigen monteres 10 – 20 cm fra verandaen må klatringen skje på motsatt side av stigen. Det bør monteres et 30 x 30 cm utstigningstrinn festet til veggen innenfor rekkverket, ca. 35 – 40 cm over verandagulvet. I slike tilfeller bør det også monteres et BoligTeknikk håndtak i høyde ca. 150 – 160 cm over utstigningstrinnet. Håndtaket skal settes i loddrett linje opp for verandarekkverket og skal hindre overballanse under utstigninger.

Det er helt uakseptabelt å argumentere for å hente en stol fra leiligheten dersom det blir brann, istedenfor å bruke et fastmontert utstigningstrinn. En stol huskes ofte ikke før en står der å trenger den. Røyk og ild kan da gi farlige situasjoner ved retur til leiligheten.

6 Et solid håndtak er viktig.
I en panikksituasjon er det fort gjort å ta overbalanse og falle rett i bakken idet du entrer stigen dersom du ikke har et godt grep med den ene hånden innenfor vindusåpningen. Tester viser at en trelist, rammelist eller lignende ikke gir godt nok håndgrep i en stresset situasjon!

I praksis er det derfor helt nødvendig å holde seg fast på innsiden av vinduet med den ene hånden inntil du er helt ute i redningsstigen. Derfor anbefaler vi et solid BoligTeknikk-håndtak på innsiden av hvert utstigningsvindu, godt festet til vinduskarmen på innsiden, omtrent i hakehøyde når du sitter i vindus-karmen med ett ben på hver side. Dette gir større trygghet under utstigningen.

 • Før montasjen starter må du påse at håndtaket ikke kommer i veien når vinduet åpnes!
 • Alle veggfester i treverk anbefales forboret med et bor lik tykkelsen på skruekjernen, før skruene settes inn. Benytt skyvelær for kontroll av tykkelsen! Boret MÅ IKKE være tykkere enn skruekjernen!
 • Det må benyttes helgjengede skruer.
 • Ikke skru til så hardt at skruen ødelegger holdet i treverket.
 • Etter montasjen testes håndtaket ved at du trekker i det med hånden tilnærmet slik det vil bli belastet under praktisk bruk.
7 Redningsstigen kan utstyres med ekstra utløserstasjoner slik at beboere i hver etasje kan utløse stigedelen fra sin etasje og helt ned mot bakken. Dette betyr at ingen uvedkommende lett kan utløse og klatre en eller flere etasjer oppover. Når en voksen person sitter i vindusåpningen eller på verandarekkverket vil en ekstra utløserstasjon normalt plasseres omkring øyehøyde eller litt høyere. HUSK: Ikke plasser utløsersplinten høyere enn at barna som skal benytte stigen klarer å nå opp. Utløserstasjonens endelige plassering vil bli +/- 15 cm avvik fra ønsket plassering, avhengig av nærmeste trinnplassering i stigen.

Sett for ekstra utløserstasjon leveres med montasjeanvisning for selvmontering.

8 Dersom vinduet er delt med en midtsprosse og hengslet mot begge sider vil vinduene sperre for utstigning til en sideplassert rømningsstige. Problemet kan løses på 4 måter:
 1. Aller helst anbefaler vi at rømningsvinduet omhengsles/byttes. Stigen kan derved settes opp på siden av vindusåpningen. I motsatt fall benytt et av nedenstående alternativer:
   
 2. Bruk av utstigningstrinn: Rømningsstigen settes opp ved siden av vinduet. Under motstående vindusdel festes et utstigningstrinn slik at en voksen person som sitter i vindusåpningen kan nå ned med det ene benet (benytt vater ut fra vindusåpningen og mål ned ca 60 cm til overkant utstigningstrinn). Under rømning åpnes kun vinduet over utstigningstrinnet. Når begge ben står på utstigningstrinnet kan utløsersplinten trekkes ut slik at stigen felles ut. Derved blir det enkelt å komme over til redningsstigen. BoligTeknikk utstigningstrinn leveres med perforert antisklioverflate i format 30x30. Trinnet kan leveres med hengsling for enklere montering. Hindrer snø og is på trinnet. Trinnet vippes ut i bruksposisjon med bentuppen.
   
 3. Fjerning av vinduet i en rømningssituasjon: Rømningsstigen settes opp ved siden av vindusåpningen. Sørg for at et brekkjern/kubein oppbevares diskret på soverommet, nær vinduet. Ved bruk av rømningsstigen åpnes vindusdelen som slår ut mot stigen. Plasser brekkjernet i sprekken mellom vinduskarm og bakkanten av vindusrammen og vipp vinduet av hengslene slik at det faller ned på bakken. Et ødelagt vindu betyr jo ingenting dersom det brenner. Denne metoden krever at du kontrollerer at hengslingstypen gjør dette mulig ved å prøveløfte vinduet av hengslene. Dette MÅ kontrolleres! Tappene på hengslene til rømningsvinduet kan eventuelt kappes litt kortere slik at vinduet skal bli lettere å hekte av i en trenings- eller rømningssituasjon.
   
 4. Plassering av redningsstigen rett under vinduets midtstolpe: Påse at stigen ikke vil passere over et underliggende vindu. For å oppnå at det øvre stigetrinn kommer så høyt som mulig bør stigen kappes med vinkelsliper, baufil, eller lignende, rett over øvre trinn, men slik at den ytre sidevangen fortsatt vil bli minst 1 cm over øvre trinn i utfelt tilstand. Fell ut stigen og merk kappstedet. Selve kappingen skjer naturligvis mens stigen er klappet sammen slik at begge vanger da blir like lange. NB! Før du kapper kontrolleres at høyden under stigen i sammenslått posisjon ikke vil komme lenger ned enn 45 cm fra bakken. Skjer dette må bunntrinnet skrus av og fjernes. Kappstedet merkes slik at den indre sidevangen vil bli minst 1 cm under nedre trinn i utfelt tilstand. Kapp stigen i sammenslått tilstand! Kapping kan alternativt utføres før levering. Det kreves nøyaktig mål fra der hvor stigetoppen ønskes og helt ned til bakken. Oppgi hvordan målet er tatt for kontrollens skyld. Forhandleren kan også besørge riktig tilkapping på stedet dersom denne utfører montasjen av stigen.
9 Montering av den utfellbare redningsstigen:
Før montasjen starter, se pkt 2 og 3. Du må også kontrollere at stigen er passe lang. Se pkt. 5, eventuelt tilpasset pkt. 11d.
Monteringsanvisning for skjøtestiger medfølger ved levering av skjøtesett.
10 Sett ett blyantmerke på veggen ca. 50 – 60 cm over bakken der hvor underkant stige vil komme. Avstanden fra underkanten av den sammenslåtte stigen og ned til bakken bør minst være 50 cm fordi yttervangen vil gå nedover når stigen slås ut. Det må også tas hensyn til fast snø og is som kan hindre at stigen slås ut.
11 Sett inn utløsersplinten i hullet nær toppen av stigen. Dersom din utgave av rømningsstigen har ekstra utløserstasjoner må også disse utløsersplintene settes inn.
12 Plasser stigen på veggen der den skal monteres, slik at underkanten av stigen er ved nedre blyantmerke. Ved forboring for veggskruene settes blyantmerker der du ønsker hull. Festepunktene bør best mulig korrespondere med spikerslag/bærende konstruksjon i veggen. Ta eventuelt stigen ned og bor hullene i sidevingene. Forboring er unødvendig ved bruk av selvborende skruer.
13 Plasser igjen stigen på veggen der den skal monteres. Fest stigen til veggen ved hjelp av en skrue*) eller plugg/skrue gjennom et av sidevingenes hull. Før skruen festes må du påse at stigen sideveis plasseres riktig på veggen slik at det ikke oppstår konflikter i forhold til hindringer nedover der stigen skal festes.

Tips: Ved over og underliggende panelkledning gir det som regel godt feste for hver skrue som festes gjennom*) begge paneler.

*) Du bør forborre i treverk før hver festeskrue settes inn!

14 Bring stigen sideveis i lodd ved hjelp av et vater. Fest stigen til veggen gjennom nedre del av den ene sidevingen.
15 Sett deretter inn resterende skruer*) i veggen.
16 Det skal nå være minst 2 gode fester per påbegynt meter stige. Om nødvendig kan stigen felles ut for boring av ekstra hull for veggfeste i vangen som vender inn mot veggen, men ta hensyn til plass for skruehodene slik at de ikke står for nært inntil hvert innslåtte trinn i indre vangedel og hindre ut og innfelling av stigen.
17 For justering av mindre ujevnheter i fasaden, slik at stigen blir mest mulig plan, benyttes skims (utforingsplater) mellom veggen og stigen. Originale BoligTeknikk-skims leveres med usentriske hull for lettere å holde ett eller flere skims samtidig på plass med fingertuppene, utenfor sidevingen, inntil festeskruen er skrudd halvveis inn. Deretter vendes skimsplaten/e 180 grader i sirkel og dekkes bak stigens sidevinger.
18 Montering på vegger med pyntelister, forbi vannbrett/magebelte eller innhuk i fasaden kan løses på flere måter, enten med aluminium avstandsstykker som leveres i flere lengder inntil 7 cm eller forskjellige teleskopiske braketter for utforinger fra 10 til 80 cm.

Vannbordproblemet kan alternativt løses slik:  kapp inn og fjerne en bit av vannbordet der hvor stigen passerer. Sistnevnte løsning krever at kappstedet mettes med maling/dekkbeis/beis og/eller et beslag. Påse at yttervangen som skal felles ut på stigen ikke hindres av at åpningen blir for trang.

 

Maling av brannredningsstigen:

For å få stigen til å gå mer i ett med huset kan den males i sammenslått tilstand. Tørkingen må skje i utfelt tilstand for å hindre sammenklistring. Mal aldri overflaten på stigetrinnene eller vangene innvendig. Dette vil hindre åpning av stigen!

Malingen sitter best dersom du starter med lett pussing av den sammenslåtte stigen med fint smergelpapir eller fint sandpapir. Hensikten er å lage ørsmå riper i aluminiumsoverflaten slik at grunnmalingen fester maksimalt. Deretter benyttes husvask, e.l., som fjerner slipestøv og fett i aluminiumsoverflaten. Vaskemiddelet kan påføres med malingkost.

1 – 2 minutter etter påsmøringen skal vaskemiddelet spyles av med en vannslange. Dersom stigen behandles etter oppsetting på veggen skal vaskemiddelet avspyles nedenfra og oppover slik at det hele tiden er fuktig nedover under avspylingsstedet.

La stigen tørke i 1 til 2 dager før en spesialprimer for aluminium påføres. Slik primer får du i en fargehandel.

I begge tilfeller bør overmaling skje med din egen husmaling eller dekkbeis straks grunningen er helt tørr. Normalt bør overmaling skje innen 2 dager, men senest innen 5 dager. For sen overmaling medfører at primeren blir for hard slik at overmalingen sitter dårligere.