Skims (utforingsplater) i aluminium for justering av mindre ujevnheter i fasaden. For å få den utfellbare redningsstigen mest mulig i plan, benyttes 30 x 40 mm skims (utforingsplater) mellom veggen og stigens festevinger. Originale BoligTeknikk-skims leveres fra lager i 1 mm, 2 mm, 3 mm og 4 mm tykkelse med usentriske hull for lettere å holde ett eller flere skims samtidig på plass med fingertuppene, utenfor stigens festevinge, inntil festeskruen er skrudd noe inn i veggen. Deretter vendes skimsplaten/e 180 grader i sirkel. Derved dekkes de bak festevingen. BoligTeknikk-skims passer til alle utfellbare redningsstiger.

Se monteringsanvisning, punkt 20.

 

Avstandsstykke for utforing av redningsstigen leveres fra 20 til 70 mm:

Ved montering på vegger med pyntelister som bygger ut, forbi vannbrett/magebelte, ornamenter eller innhukk i bordkledning/grunnmur kan du benytte et avstandsstykke i aluminium for hvert skruefeste. Disse leveres for 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm og 70 mm utforing. Avstandsstykkene kan kombineres med skims (utforingsplater). Alle avstandsstykkene er lagervare hos BoligTeknikk AS. Vi kan levere til alle fabrikater utfellbare redningsstiger.

Vi kan også levere U-profil avstandsstykker som dekker parvis innfesting for 30 mm, 35 mm, 40 mm og 50 mm utforing.

Se monteringsanvisning, punkt 21. Utforing av redningsstigen mer enn 70 mm, se teleskopiske braketter.

VIKTIG: Bruk alltid festeskruer/bolter som går minst 45 mm inn i selve veggen. Porøse vegger krever spesiell innfesting! BoligTeknikk AS leverer skruelengder opp til 115 mm!